under_sjomannssk-nett2

Børøysund ligger for tiden hos Gotenius i Gøteborg for 5 års-klassing. Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

2018-02-06

Les mer ....
natthus

Grunnet kjelereparasjon kommer vi tilbake med mulighet for å leie DS «Børøysund»

Velkommen ombord til en fjordtur med god gammel atmosfære.

les mer...
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA