toppbanner-ny
forside

Invitasjon til medlemsmøte

22 oktober kl 18.30 i Skur 28, Akerhuskaia

2i-20180908_135142

Medlemstur til Fetsund lenser

Lørdag 8.september 2018

8g-b-fordekk

Siste oppdatering 28.08.2018

Status på kjelereparasjonen på «Børøysund»

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA