toppbanner-ny
8g-b-fordekk

Siste oppdatering 10. juli 2018

Status på kjelereparasjonen på «Børøysund»

9m-IMG_3187

Havnelangs

Søndag 3. juni 2018

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA