toppbanner-ny
IMG_3096

Vil du bli en av oss?

NYE AKTIVE – Dampf Rundum 2015 og Nord-Norge 2016

kulturnatt3_cropped_1067x430

Kulturnatt 2015

Fredag 11. september deltok Norsk Veteranskibsklub med åpne båter

 
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA