toppbanner-ny
1b-Boroysund-ankommer-BDF-15082017

Fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Sluttrapport D/S Børøysund – Kjelereparasjon

4b-IMG_1575

13 desember 2018

Julegrana er igjen tent i masten på DS «Styrbjørn».

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA