toppbanner-ny
mellom-Nakkholmen-Lindoya_220616

«Børøysund»s sommertur 2016

Kjøpe billetter til sommerens passasjerturer

logoer-220616

Stor takk

til våre støttespillere i forbindelse med årets sommertur
foran_operaen

Fjordturer med «Børøysund» – 2016

3 kveldsturer i august, fra 18.00-20.30
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA