toppbanner-ny
14-mai_nett3

Vi feirer oss selv

Norsk Veteranskibsklub ble formelt etablert 14. mai 1964 og var således landets første organiserte fartøyvernforening. 5...
P1070280

Åpne turer 2014

10 turer kan vi glede dere med i år

Sesongen 2013 ble nok en gang gjennomført med suksess. De mest populære turene var jazz- og bluescrusene.
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA