toppbanner-ny
til-kai-nett

AVLYSNING !!

Til dere som har bestilt plass på høstens Åpne Turer med D/S «Børøysund», 17/8-, 18/8-, og 25/8-2016. Norsk Veteransk...
mellom-Nakkholmen-Lindoya_220616

«Børøysund»s sommertur 2016

Sommerturen er over, men se gjerne ruten og bilder fra turen

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA