154058
Ellen Bendiksen1.jpg
ellen bendik...
god mat for ...
klart for ma...
rolf snakker...
samtale med ...
simon w og Ø...
skilt styrbj...
skipperen ho...
styrbjørn få...
styrbjørns b...
styrbjørns s...
tale på broa...

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA