toppbanner-ny
forside

Sommertur 2020

31 juli – 09 august

b-s-forside-nettside

NVSKs innspill

til planprosessen om regulering av Akersneset

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA