Stiftelsen Hestmanden

hestmanden_gammel.jpg

Norsk Veteranskibsklub kjøpte lasteskipet «Hestmanden» av Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen i 1979. Skipet var da i meget dårlig forfatning og Høvding hadde planer om å bygge det om til lekter. For klubben var det i første omgang viktig å sikre dette unike fartøyet som hadde seilt langs norskekysten mellom Oslo og Kirkenes i over 30 år. I tillegg hadde «Hestmanden» seilt i utenriksfart under begge verdenskrigene og var det siste gjenværende lasteskipet i Nortraskipsflåten.
 
Norsk Veteranskibsklub fikk slept «Hestmanden» til Trondheim i 1982 og en egen avdeling av klubben ble etablert i byen. Mye ble gjort for å sikre skipet mot ytterligere forfall, men det viste seg etter hvert at «Hestmanden» ble et for stort fartøyvernprosjekt for klubben. Offentlige og private tilskudd til prosjektet var også meget begrenset i alle disse årene. Da skipet også mistet kaiplassen ved tidligere Trondhjems mekaniske Værksted, måtte klubben se seg om etter andre muligheter. I 1992 ble skipet derfor slept til Bredalsholmen hvor det var planer om å etablere et fartøyvernsenter. I 1995 etablerte klubben en egen stiftelse som skulle overta ansvaret for istandsetting, bevaring og formidling av dette unike maritime kulturminnet. Året etter ble skipet formelt overtatt av stiftelsen, men  vedtektene sørger for at klubben alltid vil ha en viss innflytelse i stiftelsens styre og representantskap.
 
I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 besluttet Stortinget å bidra økonomisk for at istandsettingen av «Hestmanden» skulle komme skikkelig i gang. Riksantikvaren og Vest-Agder fylkeskommune har senere fulgt opp med betydelige midler. En milepel ble nådd 22. november 2011. Da var skipet ferdig istandsatt eksteriørmessig og kunne  feire sitt 100-årsjubileum med krigsseilere og Kong Harald som hedersgjester.
 
Nå ligger «Hestmanden» til kai i sentrum av Kristiansand om sommeren og er et flott krigsseilermonument og et maritimt museum. For nærmere informasjon om beliggenhet og åpningstider se www.hestmanden.no
 
Skipets historie som lasteskip kan du lese her

 

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA