Oslo Maritime Kulturvernsenter

Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble stiftet i 1994, med formål å arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige fartøyer og et senter for det maritime vernearbeidet i Oslo.

 

OMK er organisert som en forening, og har følgende organisasjoner som medlemmer:

Norsk Veteranskibsklub
Seilskøyteklubben Colin Archer
Den norske Veteranredningsskøyte Forening
Norsk Motorskøyteklubb
Oslo KFUM Sjøkorps
Kystlaget Viken (lokallag av Forbundet KYSTEN)
Fartøylaget KNM Alta

OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai, med tilhørende kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. Skur 28 inneholder møtelokaler for OMKs medlemsorganisasjoner. Skur 29 blir brukt som lager og verksted for fartøyene i havnen.

Følgende fartøyer har fast plass på OMKs område:

Minesveiperen KNM «Alta»
Det kullfyrte passasjerskipet DS «Børøysund»
Den bermudariggede ketchen SY «Mohawk»
Den kullfyrte slepebåten DS «Styrbjørn»
Losbåten MK «Færder»
Vannbåten «Neptun»

Kontakt:

Kim Brantenberg, styreleder
Tlf. 412 17 091
E-post: kimbill@mac.com
 
 
Ottar Joakimsen, havnesjef (kontaktperson båter)
Tlf. 958 99 640
E-post: otto07@gmail.com
 
Oslo Maritime Kulturvernsenter
Akershuskai Nordre 28, 0150 Oslo
 
www.akershuskaia.no
 

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA