Hostbilde

Det var i 1964 at en håndfull unge menn hadde en drøm…

Les mer ....
agnar_spiller

Møt mennesker fra alle samfunnslag og opplev unike turer med to flotte skip. Bli først kjent med klubben, så kan du velg om du legger din sjel i en av båtene, eller begge to.

Les mer ....
DP-2

Dampskibsposten er medlemsbladet til Norsk Veteranskibsklub og 15 andre foreninger og institusjoner som driver med fartøyvern. Det utkommer tre ganger i året og har et opplag på ca. 2200. I 2020 ble bladets format endret fra A5 til A4.

2016-11-22

Les mer ....
OMK3

Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble stiftet i 1994, med formål å arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige fartøyer og et senter for det maritime vernearbeidet i Oslo.

 

Les mer ....
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA