Mer rapport fra arbeidet med STYRBJØRN på Gotenius Varv

Skorsteinen-tatt-av
1a_2-stk
1b_4
1c_5
1d_6

Arbeidet med å lage ny skorstein og utbedring av båtdekket på «Styrbjørn» er i gang. Det første som ble gjort var å fjerne den gamle skorsteinen og som Gotenius skriver til bildet:

«Vi ville få ned skorsteinen innan helgen, och här ligger den..! Det var noe i sista stund, för den var riktige dåligt skick. Den var på veg att ramla ner i två bitar!»

Så det er som alle forstår på tide og få utført dette arbeidet. Vi er meget takknemlig for at Kulturminnefondet og Viken Fylkeskommune har tildelt klubben ca 1.5 mill. for å få utført dette viktige arbeidet.

 

Arbeidet på «Styrbjørn» har kommet godt i gang på Gotenius Varv. Etter å ha fjernet skorsteinen har de fortsatt med å fjerne naglene og de gamle dekksplatene for å benytte de som maler. De gamle platene legges opp på de nye for å tilpasse hullene til naglene så blir det enklere når platene skal monteres mot vinkeljernene. Det har vært fint vær over lengre tid så arbeidet med dekket er prioritert. Når regnet kommer fortsetter de innendørs med den nye skorsteinen!

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA