Hvor og hvem

Adresser, telefonnummer og ikke minst navn på de du bør snakke med om du ønsker

NORSK VETERANSKIBSKLUB

Postboks 1287  Vika, 0111 Oslo      e-post: nvsk@nvsk.no

 

Kontor og kaiplass:  Skur 28, Akershusstranda 3 - 0151 Oslo.

Bankkonto:  1503.46.47701

Bankkonto for medlemskontingent:   1503.70.24446

 

NVSK -  STYRET, kontaktpersoner:

Laila Andresen, formann, mob.: 901 72 813   e-post: landresen1@getmail.no

Bjørnar P. Olsen, viseformann, mob.: 905 82 390   e-post: bjornar.p.olsen@gmail.com

Jan Warberg, kasserer, mob.: 916 02 866   e-post: jan_warberg@hotmail.com

Harald Halvorsen, mob.: 984 65 175  e-post: haanhalv@online.no

Kyrre Gustavsen, mob.: 930 98 418  e-post: kyrre.gustavsen@lifi.no

Birthe Tåsåsen, mob.: 930 00 388    e-post: birthe.tasasen@gmail.com

Jørgen Dihle, mob.: 905 14 542   e-post: joe-di@online.no

Asgeir K. Svendsen, vara, mob.: 905 26 267   e-post: Asgeir.Svendsen@ticon.no 

Torleif Lea, vara, mob.: 905 49 651   e-post: latoaa@online.no

 

DAMPSKIBSPOSTEN, Redaktør

Georg Jensen,  mob.: 415 84 597 e-post: geojense@online.no

Kontaktpersoner

Sørvestlandet            Christian Fr. Wyller, mob.:  992 84 955, e-post:  post@wyller.no

Bergensområdet       Harald Sætre mob.:  907 59 186, e-post:  harald@setre.net

Nord-Norge               Tor Skille, mob.:  416 58 230, e-post:  tor.skille@online.no

 

MEDLEMSREGISTER og abonnement DS-posten:

Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo, eller nvsk@nvsk.no

Ansvarlig for medlemsregisteret:

Jan Kalstø, mob.: 472 98 480

 

D/S «BØRØYSUND»,  kontaktpersoner:

Booking: Rolf Nordby, mob: 924 47 023     e-post: rolf.nordby@broadpark.no

Skipper: Eivind Lande, mob.: 926 62 717    e-post: lande.eivind@gmail.com

Arbeidsleder: Harald Halvorsen, mob.: 984 65 175     e-post: haanhalv@online.no

Mannskapssjef: Anne Alm Thorstensen, mob.: 905 03 734       e-post: dthorste@online.no

 

 D/S «STYRBJØRN»,  kontaktperson:

Jørgen Dihle, mob.: 905 14 542    e-post: joe-di@online.no

 

NVSK - Restaureringsutvalget:

Harald Halvorsen, leder, mob.: 948 65 175    e-post: haanhalv@online.no

Egil Jørgensen   e-post: murmotto@online.no

Arnold Lindner    e-post: arno-lin@online.no

Bjørn Anderssen  e-post: bjorn.a@kystkultur.com

Kyrre Gustavsen     e-post: kyrre.gustavsen@lifi.no

Jan Kalstø    e-post: jankalsto@gmail.com

Jørgen Dihle, mob.: 905 14 542    e-post: joe-di@online.no

 

NVSK - Teknisk utvalg:

Jan Fredrik Andersen-Gott, leder    mob.: 970 98 283    e-post: jamagott@start.no

Thomas Haugen  e-post: pett_russ@hotmail.com

Pål Gulbrandsen    e-post: paa-gulb@online.no

Bjørn Eklund    e-post: bjorn.eklund@getmail.no

Arnold Lindner    e-post: arno-lin@online.no

Jørgen Dihle     e-post: joe-di@online.no

 

 

 

 

 

 


Birthe Tåsåsen, WEB-redaktør
mob.: 930 00 388
e-post: birthe.tasasen@gmail.com

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA