Til medlemmer, venner og støttespillere i Norsk Veteranskibsklubb

Julehilsen

Nok et år med koronarestriksjoner er snart over. Men vi er stolt og takknemlig for alt vi har fått til i året som har gått. Endelig fikk vi nok midler til å kunne starte den store reparasjonen av båtdekket og arbeidet med å lage ny klinket skorstein på «Styrbjørn». Arbeidet er utført på Gotenius Varv i Gøteborg og arbeidet er utført meget tilfredsstillende. I tillegg til den store reparasjonen valgte styret å foreta 5-årsklassing av båten samtidig, da det uansett måtte gjøres i løpet av våren 2022.

Ved å kombinere oppgavene unngikk vi en ekstra seilas til verksted med dokkmuligheter, og de ligger en god seilas fra Oslo som ville kostet mye i kullutgifter. Under tykkelsesmålingen ble det oppdaget et område med nesten hull i en plate under kullbaksten på babord side som måtte repareres. Hele reparasjonen koster ca kr 2,5 millioner så det ble betydelig dyrere enn først antatt, men med meget god hjelp og støtte fra Kulturminnefondet, Viken Fylkeskommune, Oslo Maritime Stiftelse, klubbens eget Kunstfond og egne opptjent midler fra aktiviteter og seilinger har vi klart å få dekket beløpet.

«Styrbjørn» er snart ferdig sertifisert, og det er veldig hyggelig å ha båten tilbake igjen på sin faste kaiplass aktenfor «Børøysund». Og vi ser frem til at båten igjen kan seile til sommeren.

På grunn av pandemien og restriksjoner spesielt før sommeren i år ble det en meget begrenset seilingssesong for «Børøysund». Det ble ingen charterturer i vårsesongen og kun to åpne turer med svært redusert passasjerantall. Men heldigvis fikk vi en brukbar høstsesong med fem charterturer og tre åpne turer riktignok med noe begrenset antall. Det ga klubben god markedsføring av vår virksomhet samt meget tiltrengte midler. Det ble en fin høstsesong, som også var en positiv opplevelse for våre aktive mannskaper.  I tillegg hadde klubben en sommertur for de aktive til en litt nedtonet Trebåtfestivalen i Risør. Det ble både åpne turer for publikum og åpen båt med mange interesserte publikummere ombord, og det ble en meget populær tur for de aktive som er en liten takk for alt arbeidet de nedlegger.

Etter sesongavslutning startet arbeidet med å reparere bestikken og båtdekket på «Børøysund». Arbeidet skal i hovedsak utføres av Maritimt Center AS i Fredrikstad med meget god hjelp av våre egne folk som bidrar sterkt med mye dugnadsarbeid for å gjøre klart for legging av nytt dekk. Etter hvert som daviter, styrekjetting, livbåter og annet utstyr ble fjernet viser det seg at arbeidet blir mer omfattende enn først antatt noe som ikke er veldig uvanlig med gamle båter. Det betyr derfor at arbeidet blir betydelig dyrere enn planlagt så det må søkes om støtte fra stiftelser og andre for å få kabalen til å gå opp! Men det skal vi klare!

Vi har hatt to meget vellykkede loppemarkeder på kaia i år også som gir god markedsføring og ekstra inntekter til klubbens drift. En meget artig og populær aktivitet som ledes flott av loppegeneral Egil Jørgensen.

Vi ser frem til et nytt aktivt år med våre to fine fartøyer som da har fått viktig «ansiktsløfting» det siste året og forhåpentligvis kan vi igjen ha en full seilingssesong. Det store målet er det store veteranskipstreffet i Bergen - Fjordsteam - 22 i august.

Styret takker alle aktive, mannskaper, støttespillere og samarbeidspartnere, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA