Havnelangt arrangeres søndag 28. september

Søndag 28. august arrangerer Oslo Havn Havnelangs i samarbeid med en rekke organisasjoner, deriblant Norsk Veteranskibsklub. Arrangementet starter kl 12.00 og varer til kl. 16.00. Det vil være åpne skip, aktiviteter for barn og salg av vafler og kaffe med mer.

Velkommen til Nordre Akershus kai. Det skjer noe langs hele havnepromenaden ikke bare hos oss hvis dere ønsker å bruke hele søndagen.

Havnelangs-2022
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA