Dampskibsposten

DP_nr-120_1:2021_2

Norsk Veteranskibsklub gratulerer redaktør Georg Jensen med sin 30. utgave - nr 120-1/2021, av det fine tidsskriftet Dampskibsposten, som i disse dager er på vei ut til medlemmene!!

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA