Dampskibsposten

Dampskibsposten er medlemsbladet til Norsk Veteranskibsklub og 15 andre foreninger og institusjoner som driver med fartøyvern. Det utkommer tre ganger i året og har et opplag på ca. 2200. I 2020 ble bladets format endret fra A5 til A4.

Bladet skal være av og for foreningenes medlemmer og andre med interesse for fagfeltet. Det skal være bindeledd mellom dem og med miljøer og instanser som arbeider med fartøyvern og kystkultur. Om du ikke er tilsluttet noen av de samarbeidende foreninger, kan du abonnere på bladet. Det koster 180 kroner året og bestilles gjennom Norsk Veteranskibsklub - nvsk@nvsk.no.

Målet vårt er at bladet skal inspirere og informere. Inspirere alle som mener det er viktig å ta vare på et utvalg av våre gamle fartøyer, og informere om hvordan. Hoveddelen av stoffet vil derfor være om ulike sider av bevaringsarbeidet.

For å få til dette, er vi som lager bladet avhengige av hjelp fra leserne. Send oss ideer og kommentarer, ros og ris, artikkelstoff og bilder. Alt mottas med takk, men gi oss fullmakt til å bearbeide innsendt materiale. I den grad det er mulig, gjør vi det i samråd med forfatteren. Alle innlegg står for forfatterens regning. Meningene deles ikke nødvendigvis av foreningene som står bak bladet.

REDAKTØR

Georg Jensen                                                                                   

Olav Trygvasonsgate 43, 2319 Hamar                                           

Tlf. 415 84 597                                           

 

REDAKSJONSGRUPPE

Wiggo Nordgård-Kristensen 

Øvreveien 18, 8516 Narvik

Tlf. 986 41 955

 

Harald Sætre

Ådnavegen 52, 5260 Indre Arna

Tlf: 907 59 186

 

Rolf Nordby

Åsengata 6B, 0480 Oslo

Tlf. 924 47 023

 

Morten Hesthammer

Hardanger fartøyvernsenter

Postboks 53, 5601 Nordheimsund

Tlf. 474 88 295

 

Representerer fartøyvernsentrene

 

 

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA