9. oktober 2020

Tur med «Tertitten»

1-1-ter
1-3-ter
1-4-ter
1-5-ter
1-6-ter
1-7-ter
1-8-ter
1-9-ter
1-10-ter
1-11-ter
1-12-ter
1-13-ter
1-14-ter
1-15-ter

En stor takk til Ragnar Andenæs, lokomotivmester, Odd Eeg, fyrbøter, Vidar Skilnand, konduktør og Are Eeg, trafikksjef alle fra «Tertitten», Aurskog - Hølandsbanen som tok imot 18 entusiastiske aktive fra klubbens to fartøyer i dag. Vi fikk to flotte turer med «Tertitten» til Fossum Stasjon, omvisning i stasjonsbygningen på Sørumsand, lokomotivstallen og deres verkstedsfasiliteter. Vi satt ombord i en vogn fra 1898 med både 2 kl. og 3 kl. og ble kjørt i et damplokomotiv fra 1925! En meget hyggelig og interessant dag!

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA