Bli medlem

Møt mennesker fra alle samfunnslag og opplev unike turer med to flotte skip. Bli først kjent med klubben, så kan du velg om du legger din sjel i en av båtene, eller begge to.

i_vesterålen2.jpg

Medlemskap i Norsk Veteranskibsklub

Norsk Veteranskibsklub ble stiftet i 1964, og er organisert som en ideell forening. Klubben har som formål å skape interesse for vår maritime kulturarv, og særlig å bevare fartøy fra dampskipstiden og kunnskapen og driften av disse. Vi samarbeider med likesinnede organisasjoner i inn- og utland, samt offentlige myndigheter.
Du er hjertelig velkommen som medlem i Norsk Veteranskibsklub - enten du velger å være aktiv eller passiv!  Alle medlemmene får klubbens medlemsblad "Dampskibsposten" tre ganger i året, i tillegg til at det inviteres til medlemsturer og medlemsmøter.


Klubbens aktive medlemmer legger ned en betydelig arbeidsinnsats i vedlikehold, restaurering og drift av klubbens to kullfyrte fartøyer, lokalruteskipet DS «Børøysund» fra 1908  og slepebåten DS «Styrbjørn» fra 1910 - en innsats som utelukkende er basert på frivillig arbeid.
Kanskje har nettopp du lyst til å melde deg som frivillig aktiv ved å banke rust, vaske, male, mekke, eller være med som medseilende mannskap?  Alle ombord har forskjellig bakgrunn, og det er slett ikke nødvendig med maritim erfaring i ett og alt.
Medlemskapet koster minimum kr. 400,- pr. år, og er helt uforpliktende. Medlemsskap for bedrifter koster minimum kr. 1500,- pr. år.

Ta gjerne kontakt med oss:
Kaiplass:   Nordre Akershus kai (under Akershus festning mot Rådhusplassen).

e-post:            nvsk@nvsk.no
webside:         www.nvsk.no
Kontaktinformasjon: se her.

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA