Medlemsmøte 12. mars 2020 er avlyst

Vi kommer tilbake med informasjon om nytt møte når situasjonen er avklart.

Styret NVSK

12-mars_invitasjon-avlyst.jpg

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA