Fra A5 til A4 format

Dampskibsposten

Styret i NVSK takker redaktor Georg Jensen for et formidabelt arbeid i forbindelse med fornyelsen av bladet.

DP-mask.jpg

 

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA