Vel gjennomført

Årets generalforsamling 28. november 2019

1a-forsamling1
1b-forsamling2
1c-forsamling3
1d-nik1
Blant flere ble Nik takket for mange års innsats som regnskapsfører
1e-nik2
1f-formenn
Ny formann fikk tradisjonen tro overrakt maleriet av «Skjergar»

Bilde 4: Blant flere ble Nik takket for mange års innsats som regnskapsfører

Bilde 6: Ny formann fikk tradisjonen tro overrakt maleriet av «Skjergar»

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA