På begge båtene

Tirsdagsdugnadene er i gang

1a-dugnad-begge
1b-IMG_1663
1c-IMG_1668
1d-IMG_1665
1e-kyrre-egil
Kyrre og Egil hjelper med tauverket
1f-brotak

Ønsker du å være med på dugnadene eller bli medlem i klubben? Ta kontakt med en i dugnadsgjengen og de vil gi deg veiledning.

Norsk Veteranskibsklub, Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo  I  nvsk@nvsk.no  I  www.nvsk.no

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA