28. mai 2019

Bunkring av kull og dugnad

1a-kullet-ankommet
Foto: Jan Ragnar Setsaas
1b-fullt
Ikke plass, men det blir fort brukt opp
1c-opprydding
Egil og Knut rydder etter bunkring
1d-mange-hjepere-kaffe-vafler
Godt med kaffe og vafler etter bunkring
1e-dugnad2
Dugnaden fortsetter. Jørgen kapper plate så redningsflåte kan vippes rett ut, og Mariano maler fløyte

Mange stilte opp da kullet ankom på formiddagen, og Torill stilte med nystekte vafler til kaffen

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA