P1070300
toppbanner-ny
BS_foran_oslo

Åpne turer sommeren 2022

Programmet for årets åpne turer med DS "Børøysund" er nå klar

2a_klare2

Vårens maritime loppemarked

23. og 24. april er det igjen tid for loppemarked

2022_Bilde

Medlemsmøte 24. mars

«Det frivillige Fartøyvernet i Noreg- Historisk bakgrunn, omgang og motivasjon»

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA