Hestmandens 100-årsjubileum

Til ære for krigsseilerne


  1 / 6 
 
100 åringen 
100 åringen
 


 

22. november 2011 ble «Hestmanden» døpt for tredje gang – nøyaktig 100 år etter at skipet ble overlevert fra Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri til Vesteraalens Dampskibsselskab. Kathrine Høvding hadde fått det ærefulle oppdraget å være gudmor, og seremonien fant sted på kaia i Kristiansand med over 240 krigsseilere og Kong Harald som æresgjester. Hovedhensikten med arrangementet var å markere at istandsettingen av «Hestmanden» nå har kommet så langt at skipet kan tas i bruk som formidlingsarena for å fortelle krigsseilernes historie.

Arrangementet fant sted på kaia rett utenfor det nye Kilden teater- og konserthus og etter selve dåpsseremonien fikk Kong Harald, riksantikvar Jørn Holme, gudmor Kathrine Høvding m.fl. omvisning om bord, mens krigsseilerne og de øvrige gjestene trakk inn i foajeen på kulturhuset.  Etter omvisningen håndhilste kongen på samtlige av de frammøtte krigsseilerne før alle samlet seg til lunsj, taler og underholdning inne i selve konsertsalen. Kong Harald hadde ytret ønske om at alle gjenlevende krigsseilere måtte inviteres til arrangementet. Det skulle vise seg å bli en enorm jobb å oppspore samtlige, og det viste seg at over 1300 av disse tidligere sjøfolkene fortsatt var i live. Forsvarsdepartementet dekket reise og opphold for alle som ville komme til Kristiansand og 240 av dem takket ja – den yngste var 85 år. 

Stiftelsen Hestmanden, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Stiftelsen Arkivet stod som arrangør. Sistnevnte stiftelse skal stå for selve formidlingsarbeidet om bord – først og fremst knyttet til krigsseilernes historie. Det var flotte kulturelle innslag og det ble holdt en rekke taler hvor krigsseilernes betydningsfulle innsats ble understreket. Videre ble en rekke aktører og offentlige innstanser takket for de bevilgningene og den arbeidsinnsatsen som er lagt ned for å få «Hestmanden»-prosjektet vel i havn. Det var imidlertid ingen som nevnte Norsk Veteranskibsklub i sine takketaler. Det var tross alt klubben, med Jon Schrøder i spissen, som reddet skipet fra opphugging etter at prisen var presset ned på et overkommelig nivå. Beslutningen om å overta «Hestmanden» ble tatt på en ekstraordinær generalforsamling sommeren 1979, og Petter Olsen bidro etter hvert med nødvendig finansiering. I 1992 ble skipet slept til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand, og i 1995 etablerte klubben Stiftelsen «Hestmanden». I forbindelse med frigjøringsjubileet samme år besluttet Stortinget at istandsettingen av «Hestmanden» skulle prioriteres og de første fem millionene ble bevilget.

100-årsmarkeringen i Kristiansand skulle imidlertid ikke være en takkeseremoni for alle de gode kreftene som har bidratt til å realisere «Hestmanden»-prosjektet. Arrangementet skulle først og fremst være en markering av krigsseilernes innsats under verdenskrigene. Det ble det også – en rørende og verdig seremoni.

Undertegnede var invitert på arrangementet som formann i Norsk Veteranskibsklub.

Eivind Lande

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA