P1070300
toppbanner-ny
EilertMunchLund

Medlemsmøte 16. mars

Vi for besøk av Eilert Munch Lund som i over 20 år har arbeidet for å fremme Krigsseilerenes sak.
Dekksplanker fjernes

Omfattende arbeide på fordekket til «BØRØYSUND»

Umiddelbart etter siste tur med «Børøysund» i september 2022, ble arbeidet med å klargjøre fordekket til den store dekkr...
Julekort_2021

Julehilsen

Til medlemmer, venner og støttespillere i Norsk Veteranskibsklubb

Året, som snart er historie, har vært et positivt og aktivt år for klubben. Året startet med mye arbeid i forbindelse me...
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA