P1070300
toppbanner-ny
Julekort_2021

Julehilsen

Til medlemmer, venner og støttespillere i Norsk Veteranskibsklubb

Nok et år med koronarestriksjoner er snart over. Men vi er stolt og takknemlig for alt vi har fått til i året som har gå...
2e_lopper1

4. og 5. september

Loppemarked på Nordre Akershus kai

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA