toppbanner-ny
2a-Batsmann-Harald og Haavard

Dugnad også på lørdager

Lørdag 12. oktober 2019

Stormoen_knokler

Medlemsmøte 17. oktober

Velkommen alle medlemmer i Norsk Veteranskibsklub

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA