Vår kjære kaptein - Magne J. Hansen - sovnet stille inn i dag

Magne sovnet stille inn i dag på Greverud Sykehjem - 81 år gammel. Magne har vært alvorlig syk det siste halve året, men han har hele tiden vært levende opptatt av Børøysund, Styrbjørn og klubben.

Magne har vært aktiv i Norsk Veteranskibsklub siden 1971, og han var formann i hele 18 år, fra 1986 til 2004. Magne har lagt ned utrolig mye arbeid for klubben, og han har vært en sentral aktør i det norske fartøyvernet. De fleste vil særlig tenke på Magne som skippern på Børøysund, men han var også en pådriver for arbeidet med Styrbjørn og Hestmanden. Han satt i styret i Stiftelsen Hestmanden helt til i fjor.

Magne var en rolig, omgjengelig, kunnskapsrik og meget dyktig kaptein som høstet stor respekt ombord og i hele veteranskibsmiljøet i Norge.

God frivakt Magne!

Magnar
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA