Trosser fra Kongeskipet

1a_konge
1b_konge
1c_konge-0405

Egil og Harald har hentet mer enn 100 m trosse som vi hadde fått fra Kongeskipet da det skulle skiftes ut. Det ble helt ROYAL stemning på kaia når Egil kom med bilen full av flott vintertrosse nok til begge båtene! Og trossene har til og med de norske fargene tvinnet inn i trossa! En takk til Edgar fra KNM «Alta» som ordnet kontakten!

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA