Tidligere NVSK skip

DS Hestmanden   –   DS Stord 1   –   DS Pelle

DS HESTMANDEN

ex VEGAFJORD ex HESTMANDEN

fordekk_gammel.jpg

Hjemmehavn: Kristiansand, Vest-Agder

Kjenningsbokstaver: LECN

Byggeår: 1911

Tonnasje: 755 bruttotonn

Lengde: 195,2'

HISTORIKK

D/S "Hestmanden" ble bygd ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri i 1911 for A/S Vesteraalens Dampskibsselskab. Fartøyet gikk i godstrafikk på kysten. I perioden 1915-1917 gikk den imidlertid i Nordsjøfart, blant annet med kull mellom England og Frankrike. Fra 1917 til 1919 var fartøyet utleid til britiske myndigheter og gikk i britiske farvann og med britisk mannskap. I juni 1940 gikk "Hestmanden" i konvoi over til Skottland, hvor den ble innlemmet i Nortraship-flåten. Deretter gikk den i fart i britisk farvann. I 1945 kom den som første norske fartøy tilbake til Nord-Norge med forsyninger. Frem til 1952 gikk så fartøyet i utenriksfart og i godstrafikk mellom Oslo og Kirkenes. I 1955 ble fartøyet solgt til Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen og ble omdøpt til D/S "Vegafjord". Skipsopphuggeriet brukte den dels til å frakte skrapmetall, dels som bergingsbåt. I 1965 ble den lagt i opplag. "Hestmanden" ble fra verftet utstyrt med en trippel ekspansjon dampmaskin på 550 IHk. Fartøyet ble ombygd i 1946/47 og fikk da delvis nytt overbygg, ny innredning og dessuten oljefyrt kjele. I 1979 ble fartøyet kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995 bevilget Stortinget 5 mill. kr til restaurering av "Hestmanden". D/S "Hestmanden" er det siste av Nortraships fartøyer og skal bli et flytende museum og et minnesmerke over norske sjøfolks innsats under to verdenskriger. Den samlete restaureringen er kostnadsberegnet til 59 mill. kr. Arbeidene utføres ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Trearbeidene utføres i samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter. Restaurering og museumstilpasning gjøres i nært samarbeid med Riksantikvaren. Det norske Veritas sponser prosjektet med kontroll- og rådgivningstjenester.

Fikk status som verneverdig skip i 1996

Tilhørte NVSK alene fra 1979 til 1996

Nåværende eier:

Stiftelsen Hestmanden

 

Les formannens ord om Stiftelsen Hestmanden

Under restaurering i Kristiansand

pa_dekk.jpg

Foto: Eivind Lande

Skipets historie som lasteskip kan du lese her

 

D/S "Stord I"

stord_gammel.jpg

Lokalruteskip

Bygget i 1913

Tilhørte NVSK fra 1980 til 1981

Nåværende eier:

Veteranskipslaget Fjordabåten

Under restaurering i Bergen

stord_harald_saetre.jpg

Foto: Harald Sætre

 

DS PIPPI, ex PELLE , ex PIPPI

pelle_gammel.jpg

Hjemmehavn: Bærum, Akershus

Byggeår: 1882

Tonnasje: 11,82 bruttotonn

Lengde: 43,2'

 

HISTORIKK

D/S "Pippi" ble bygd av Motala Mek. Werkstad, Sverige, i 1882 som lystyacht for grosserer Herman Eger i Kristiania. I 1883 ble fartøyet solgt til Hans Aaholm i Arendal og ble satt inn i forskjellige lokalruter mellom Arendal, øyene og distriktet øst og vest for byen under navnet "Pelle". Firmaet Jacobsen & Thorsen var eier av dampbåten mesteparten av tiden fram til 1961, da den ble tatt ut av drift.

"Pippi" fikk som ny installert en dampmaskin på 15 IHK bygd ved Motala Mek. Werkstad. Dampmaskinen er i dag deponert på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Fartøyet har opp gjennom årene gjennomgått flere endringer, som alle har medført en forringelse fra lystyacht til røff lokalrutebåt.

"Pelle" tilhørte NVSK fra 1964 til 1972. Senere har den hatt flere eiere, forlist 3 ganger og har vært utsatt for sterkt forfall. I 1978 ble den satt på land.

I 1985 ble fartøyet overtatt av Stiftelsen Stiftelsen Norsk Fartøyvern og konservert og satt under tak i påvente av senere restaurering som lystyacht.

Fikk status som verneverdig skip i 1991

Ligger på land i Lommedalen utenfor Oslo. I svært dårlig stand. Ingen aktivitet

En gruppe på 20 dampskipsentusiaster i Arendal har etablert Stiftelsen D/S "Pelle". Formålet er å få liv i den gamle kjæledeggen - enten prosjektet vil bli gjennomført ved å restaurere det gamle skroget eller bygge en helt identisk båt etter de originale tegningene.

pelle.jpg

Foto: Birger Dannevig

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA