Kjøp billett på kaia og bli med på tur til Norsk Maritimt Museum på Bygdøy

"Styrbjørn" skal ut å seile helgen 18. og 19. juni

Frivillighetensdag2022
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA