DP-2

Dampskibsposten er medlemsbladet til Norsk Veteranskibsklub og 15 andre foreninger og institusjoner som driver med fartøyvern. Det utkommer tre ganger i året og har et opplag på ca. 2200. I 2020 ble bladets format endret fra A5 til A4.

2016-11-22

Les mer ....
P1010129

Uansett om du er medlem eller ikke kan du være med å støtte klubbens arbeid. Trykk på de sorte sirklene over prislisten og se flere artikler, som også er gode gavetips.

Les mer ....
harr_hestmanden

Norsk Veteranskibsklubs fond til bevaring av eldre fartøy

Les mer ....
bok[2]

I jubileumsåret 2008 kom Eivind Lande ut med en ny utgave av boken om vårt flotte skip

Les mer...
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA