5. og 6. juni 2021

Loppemarked på Nordre Akershus kai

loppe_5-6juni

Møt opp. Kl. 11.00 på lørdag, kl. 12.00 på søndag

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA