Loppemarked 5.- 6. juni 2021

2a_klare2
2b_-bilder
2c_ff-klargjor
2d_lopper
2e_lopper1
2f_kyrre2
2g_salg1
2h_salg2
2i_vaffel1
2j_salg3
2k_salg4
2l_telt opp

Et meget fint loppemarked er over. Det gir klubben både en fin ekstra inntekt og en god markedsføring! Takk til alle som bidro🙌

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA