Til medlemmer, venner og støttespillere i Norsk Veteranskibsklubb

Julehilsen

Året, som snart er historie, har vært et positivt og aktivt år for klubben. Året startet med mye arbeid i forbindelse med den store reparasjonen av båtdekket på «Børøysund» og bygging av ny bestikk på båtdekket. Hovedarbeidet ble utført av Maritimt Center Fredrikstad, men våre egne aktive utførte en formidabel jobb med først å fjerne alt som var på båtdekket, som livbåter, daviter, styrekjetting med mer. Deretter være aktivt med på fjerning av det råtne dekket, gjøre rent, rustbehandling og gjøre klart for legging av nytt dekk. Etter at dekket var lagt ble alt utstyr satt tilbake på sine faste plasser. I tillegg til det som skjedde over dekk, ble tre lugarer berørt som måtte bygges opp igjen – skipperlugar, postkontor og billettkontor.

Det har vært første året med full seilingssesong etter pandemien. Det har vært meget hyggelig å invitere til åpne turer og charterturer igjen. Vi har hatt mange fornøyde passasjerer ombord.  Årets sommertur for de aktive gikk til Bergen og Fjordsteam 2022. Det ble en fin tur og et meget flott arrangement - en stor takk til arrangementskomiteen for et fantastisk fint arrangement. En takk også til komiteen som bevilget bra med driftstøtte til kull, som dessverre har blitt ekstremt kostbart på grunn av den forferdelige krigen i Ukraina. Det innebærer at Polen trenger kullet sitt selv - vi får vanligvis kullet fra Danmark som igjen kjøper fra Polen. Utgiftene på kull har blitt mer en dobbelt så dyrt som i 2021 og kostet i 2022 ca. kr 10.500 per sekk/tonn levert til kai i Oslo.

I september da seilingssesongen var over startet klubbens aktive umiddelbart arbeidet med neste års store reparasjon – reparasjon av fordekket på «Børøysund». Igjen trådde de aktive til med stor innsats for å fjerne alt utstyr på fordekket som ankervinsjen, ankrene, pullerten, og lastevinsjen, store og tunge deler som blir oppbevart i Skur 29. De siste uker har gått med til å fjerne råtne dekksplanker. Etter nyttår kommer Isegran Fartøyvern for å legge dekk - det er de samme som la båtdekket, men de har endret navn og fått status som regionalt Fartøyvernsenter, noe klubben gratulerer dem med.

På «Styrbjørn» har det viktigste vært å få fullført 5 års sertifiseringen som startet i Gøteborg i forbindelse med alt arbeidet som ble utført ved Gotenius Värv høsten 2021. Det var spesielt godkjenning av det elektriske anlegget som tok tid å få gjennomført. I tillegg til dette arbeidet har de aktive gjort en stor innsats med å få ryddet opp etter den store utskifting av båtdekk og ny skorstein - mye måtte settes på plass og ikke minst behandles med rustbeskyttelse og maling på store områder. Det ble parallelt arbeidet i maskinen for å få alt klart til oppfyring og seilinger i juni. Det har vært viktig å få testet alt i maskinen for å være sikker på at maskineriet fungerte og at alle pumpene var i orden.

Det ble tidlig bestemt at «Styrbjørn» skulle seile på Fartøyvernets Dag, lørdag 18. juni, med turer for passasjerer tur-retur Bygdøynes. Vi etablerte et samarbeid med Norsk Maritimt Museum som ga passasjerene fri adgang til museet. Det ble fire vellykkede turer med mellom 6 - 9 betalende passasjerer på hver tur. Et hyggelig og positivt opplegg.

I tillegg til seilingssesongen har klubben gjennomført flere arrangementer ved kai: to maritime loppemarkeder, Oslo Havns Havnelangs, aktiviteter i forbindelse med Fartøyvernets Dag, Oslo Kulturnatt og ikke minst det store Akershusstevnet som i år var utvidet med flere andre kulturorganisasjoner fra det nystiftede kulturarvnettverket.

Som dere forstår har det vært et aktivt år med positivt fokus på våre to fartøyer og ikke minst det arbeidet som utføres av klubbens aktive både på begge fartøyene, men også på det administrative plan for å skaffe midler til alt som skal gjennomføres, rapporteringer til de bevilgende instanser og markedsføring av alt som skal utføres.

Styret benytter anledningen til å takke alle aktive og støttespillere for deres innsats og støtte. Uten dere alle hadde vi ikke klart å ta vare på våre to flotte maritime kulturminner.

Til slutt ønsker styret alle en riktig god jul og et godt nytt år!

JUL_2022
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA