Historikk

Det var i 1964 at en håndfull unge menn hadde en drøm…

Avskjed_Melbu.jpg

4 mai 1969 var det stort oppmøte på kaia på Melbu da «Børøysund» og «Hyma» var klar for seilasen ned til Oslo. Foto: Arne Lannerstedt

Norsk Veteranskibsklub ble stiftet i 1964 for å skape interesse for vår maritime fortid, og særlig for dampskipsperioden. Klubbens formål har hele tiden vært å bevare et representativt utvalg dampfartøyer for ettertiden. Klubben er organisert som en ideell forening, og alt arbeid er basert på dugnadsinnsats.

Norsk Veteranskibsklub samarbeider med tilsvarende organisasjoner i inn- og utland. Klubben er medlem i Norsk Museumsforbund og Norsk Forening for Fartøyvern. Forholdet til norske myndigheter, særlig Riksantikvaren, er meget godt. Klubben har i dag to skip, D/S "Børøysund" og D/S "Styrbjørn", som begge har formell status som "verneverdig skip". Dette innebærer at klubben må følge antikvariske prinsipper i bevaringsarbeidet.

Medlemsaktiviteten består i å operere og vedlikeholde klubbens to skip. Hele året legger de aktive medlemmene ned en betydelig arbeidsinnsats i vedlikehold og resaurering av skipene, og i sommerhalvåret fungerer mange av de aktive som mannskaper på "Børøysund" når hun går "Åpne turer" eller leies ut til charterturer i indre Oslofjord.

Klubben gir ut medlemsbladet "Dampskibsposten" tre ganger i året, i samarbeid med flere andre veteranskipslag rundt om i landet.

Norsk Veteranskibsklub er også part i Stiftelsen Hestmanden, som eier og restaurerer det dampdrevne lasteskipet "Hestmanden".

Alle som har interesse for vår maritime fortid kan være med i Norsk Veteranskibsklub. Vi har medlemmer i alle aldre, fra alle samfunnslag og de fleste yrkesgrupper. Om du ikke har anledning til å kunne delta aktivt, er du like velkommen som passivt medlem. I dag har klubben i underkant av 500 medlemmer, hvorav ca. 10 prosent er aktive.

Medlemskapet koster 350 kroner per år (men du kan gjerne betale mer). Beløpet går til arbeidet med å bevare klubbens fartøyer.

Bedriftsmedlemskap koster 1500 kroner per år.

60-tallet.jpg

Klubbens første mannskapsmøte på «Børøysund» ble holdt mens skipet sto på slippen til Kaarbøes mek. Verksted i Harstad – 2. mai 1969. Foto: Arne Lannerstedt

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA