En av grunnleggere av klubben har gått bort

En av grunnleggerne av Norsk Veteranskibsklub i 1964, og initiativtakeren for å få kjøpt «Børøysund» fra Hadsel Yrkesskole til Oslo i 1969, Arne Lannerstedt, døde tidigere i sommer.

Arne hadde et siste ønske om at asken skulle spres fra akterskipet på «Børøysund». Det ble gjort torsdag 8. september på ettermiddagen, med ca 30 personer fra familie og venner til stede.

Etter at asken ble spredt, kastet flere av de tilstedeværende en rød rose for å hedre Arne og hans minne. Flere tok ordet og minnet Arnes store betydning for bevaring av historiske kulturminner som «Børøysund» og andre viktige samferdsels gjenstander. Det ble en verdig og fin seremoni til ære for Arne. En siste hilsen til en person som har betydd mye for mange ikke minst hans familie, og fra miljøer som har fått gleden av Arnes stor innsats for bevaring av historiske samferdselsobjekter.

Nevøene til Arne Lannerstedt klar ved urnen
Asken spres av nevøene
AL_Minnestund3
AL_Minnestund4
AL_Minnestund5
AL_Minnestund6
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA