Eivind Lande – Drømmejobben

s1[1]
s2[1]
s3[1]
s4[1]
s5[1]
s6[1]
s7[1]
s8[1]

I siste nr av tidskriftet Kysten finner man et portrett av Eivind Lande, (som nettopp fylte 60 år) og hans utrettelige insats for norsk kystkultur og NVKS skrevet av redaktør Bente Foldvik. Ved å gjøre litt stas på jubilanten ligger hele artikkelen gjenngitt her.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA