DS Styrbjørn - bilder/videoer

Ikke mindre flott vår slepebåt


  1 / 23 
 
Styrbjørn 100 år – På broa med «høye herrer» 
Styrbjørn 100 år – På broa med «høye herrer»
 


NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA