Digital «Maud»-utstilling

Som det mest annet ble også Oslofjordmuseets «Maud»-arrangement avlyst i disse spesielle tider. De har derfor laget en digital «Maud»-utstilling på nett som de gjerne vil dele.

Trykk på linken til utstillingen som de gjerne deler med medlemmer i NVSK: 

Scroll nedover og se masse fine bilder sammen med all tekstinformasjon.

https://mia.no/oslofjordmuseet/nettustilling-maud?fbclid=IwAR1ZHXhyRJJNaQ353ZIEDSbDLt53TGMqTJOagkUX9MhaG-wtr9eWCo9AaOo

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA