Vår og dugnader

28. mars 2017. Preseningene er fjernet på våre to flotte båter, og alle de flinke folka fortjener matpause også.

Flere bilder kommer

begge.jpg

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA