Vår og dugnader

1a
1b
1c
1e
1h
1i
1g
2a
2b
2c
2d
2e
2f

Mange aktiviteter på båtene våre. Alt fra at presenninger blir tatt ned og nøysommerlig lagret til tømming av lager.

 

 

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA