Status på kjelereparasjonen på «Børøysund»

Siste oppdatering 28.08.2018

8a-IMG_2276
8b-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Lokket til SB fyrgang blir buksert inn i kjelen
8c-Skjermbilde 2018-07-09 kl
På bildet ser vi at det mangler totalt 9 stagbolter, hvorav 4 skal sveises fast av plasshensyn (En øverst til høyre (BB) i bildet, og de tre siste nederst til venstre (SB))
8d-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Lokket på SB fyrgang blir nå sveist inn
8e-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Innvendig i SB vendekammer ser vi noen stagbolter som er ferdig kappet og slipt, mens de nyeste boltene venter på samme prosedyre. Dikking av boltene påbegynnes nå.
8f-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Innvendig i BB vendekammer
8g-b-fordekk
Tar seg godt ut i sollyset
8h
Foto: Hans Petter Furuborg‎
8i
Foto: Hans Petter Furuborg‎
9a-
Foto: BDH
9b
Foto: BDH
9c
Foto: BDH
9d
Foto: BDH

 

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter rapporterer via Facebook, 28.082018

Vi er ferdige med å montere stagbolter over fyrgangengene om bord i D/S Børøysund, som tilhører Norsk Veteranskibsklub. Nå brotsjer vi opp hullene i kjeleskallet for stag - og røkerørene. Se bilder 11 til 13

Foto 8 og 9 er tatt av Hans Petter Furuborg‎. De fire neste er tatt av BDH

 

18.08.2018

OPPDATERING KJELREPARASJONEN PÅ «BØRØYSUND»

Vi viser til den siste oppdateringen 10.7 før felles ferien på Bredalsholmen.

Arbeidet er kommet godt i gang igjen etter ferien etter en liten ukes forsinkelse da det igjen måtte tas et par runder vedrørende økonomien. Økonomien er stadig en utfordring da det kommer nye oppgaver til. Men heldigvis nok en gang stiller Bredalsholmen og Riksantikvaren opp i et felles samarbeid, som gjør det mulig at arbeidet kan bli ferdig. En stor takk til begge.

Tratec Halvorsen har sluttført sveising og innsetting av begge fyrgangene nå. De er kontrollert og godkjent. I disse dager starter Bredalsholmen montering og innvalsing av stagrør og røykrør. Etter at det er sluttført vil montering av resterende rør og armaturer foretas.  Og så kommer den viktige og litt «spennende» fasen med trykkprøving. Vi håper at dette kan starte i midten av september med representanter fra klubben til stede. Kjelegruppen skal ha et møte med Bredalsholmen fredag 31. august, og da er de forhåpentligvis kommet så langt med montering at avtale om trykkprøving kan gjøres.

Det må også isoleres rundt kjelen og alle rørsystemer før vi er klare for avreise fra Bredalsholmen. I tillegg må båten ryddes og vaskes skikkelig.

Parallelt med arbeidet i kjelen har klubben startet 5-årsklassingen med Sjøfartsdirektoratet. Det er Eivind Lande som på klubbens vegne har hovedansvaret for oppfølging av SD. Han skal ha møte med avd. Kristiansand til uken, og da vil vi forhåpentligvis få vite litt mer om hva som må gjøres før vi kan få en fartstillatelse til å seile til Gotenius i Gøteborg og sluttføre

5-årsklassingen. Brann- og radioinspeksjon er utført, nye flåter og redningsutstyr er innkjøpt, så vi er gått i gang med klassingen.

Vi håper at «Børøysund» kan seiles til Gotenius i begynnelsen av oktober- og hvis vi ikke får store overraskelser på Gotenius, håper vi å se båten til kai ved sin faste plass på Akershuskaia i god tid før julegrantenningen!

Ny oppdatering kommer etter møte på Bredalsholmen 31. august.

 

 

10.07.2018

Det har vært jobbet for fullt på kjelen de siste måneder med mål om å få «Børøysund» klar til seiling denne sommeren. Men det har vist seg ved flere anledninger at det stadig kommer nye feil og mangler som må rettes opp. Dette tar naturligvis mye tid, og det blir stadig forsinkelser. Det er derfor nå helt avklart at båten ikke blir seilingsklar denne sesongen, og Børøysunds lenge planlagte deltakelse i Fjordsteam 2018 i Bergen er definitivt kansellert. Dette er selvfølgelig trist da mange av oss har jobbet hardt for å få det til. Men vi får snu det til noe positivt – vi får en kjele som blir 100% reparert, trygg og sikker!

Det er snart ferietid på Bredalsholmen, men det siste som blir fullført før alle tar ferie er at begge fyrgangene blir sveiset på plass. De er ferdig tilpasset nå og klar for sveising. Se bilder.

Et stort og omfattende arbeid med utskifting av stagbolter i vendekammerne er nå stort sett ferdig. Sveisingen i bolthulene er fullført, og det er boring og gjenging av hullene som nå fullføres. Stagboltene kappes, slipes og dikkes på innsiden av vendekammerne, mens på bakveggen blir de kun kappet i passende lengde. Se bilder.

Flere andre oppgaver er nå fullført. Blant annet innfellinger av små områder med nytt stål i bunn og sider av vendekammerne. Ventil og rørarbeid er i hovedsak ferdigstilt. Det som gjenstår er noen ventiler og rør som ikke kan monteres før kjelen er ferdigstilt. Arbeidet med fødevannsrør, bunnblåsing og skummeskål er ferdig utført.

Arbeid som gjenstår til etter ferien er spesielt montering og innvalsing av stagrør og røykrør.

Montering av resterende rør og armaturer. Og ikke minst trykkprøving av kjelen. Til slutt montering av ildbrygge og muring i området rundt samt isolering av kjelen og rørsystemer.

Tidsplanen for ferdigstillelse slik den er forespeilet av Bredalsholmen er medio september deretter skal ” Børøysund” foreta 5 års klassing og noe blir utført i Kristiansand, men også ved Gotenius Várv i Gøteborg da det må foretas bunnbesiktigelse og aksel- og rortrekk. 

Vi vil komme tilbake med mer oppdatert informasjon medio august.

 

Trykk her for å se tidligere rapporter og bilder

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA