Status på kjelereparasjonen på «Børøysund»

Siste oppdatering 10. juli 2018

8a-IMG_2276
8b-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Lokket til SB fyrgang blir buksert inn i kjelen
8c-Skjermbilde 2018-07-09 kl
På bildet ser vi at det mangler totalt 9 stagbolter, hvorav 4 skal sveises fast av plasshensyn (En øverst til høyre (BB) i bildet, og de tre siste nederst til venstre (SB))
8d-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Lokket på SB fyrgang blir nå sveist inn
8e-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Innvendig i SB vendekammer ser vi noen stagbolter som er ferdig kappet og slipt, mens de nyeste boltene venter på samme prosedyre. Dikking av boltene påbegynnes nå.
8f-Skjermbilde 2018-07-09 kl
Innvendig i BB vendekammer
8g-b-fordekk
Tar seg godt ut i sollyset

Det har vært jobbet for fullt på kjelen de siste måneder med mål om å få «Børøysund» klar til seiling denne sommeren. Men det har vist seg ved flere anledninger at det stadig kommer nye feil og mangler som må rettes opp. Dette tar naturligvis mye tid, og det blir stadig forsinkelser. Det er derfor nå helt avklart at båten ikke blir seilingsklar denne sesongen, og Børøysunds lenge planlagte deltakelse i Fjordsteam 2018 i Bergen er definitivt kansellert. Dette er selvfølgelig trist da mange av oss har jobbet hardt for å få det til. Men vi får snu det til noe positivt – vi får en kjele som blir 100% reparert, trygg og sikker!

Det er snart ferietid på Bredalsholmen, men det siste som blir fullført før alle tar ferie er at begge fyrgangene blir sveiset på plass. De er ferdig tilpasset nå og klar for sveising. Se bilder.

Et stort og omfattende arbeid med utskifting av stagbolter i vendekammerne er nå stort sett ferdig. Sveisingen i bolthulene er fullført, og det er boring og gjenging av hullene som nå fullføres. Stagboltene kappes, slipes og dikkes på innsiden av vendekammerne, mens på bakveggen blir de kun kappet i passende lengde. Se bilder.

Flere andre oppgaver er nå fullført. Blant annet innfellinger av små områder med nytt stål i bunn og sider av vendekammerne. Ventil og rørarbeid er i hovedsak ferdigstilt. Det som gjenstår er noen ventiler og rør som ikke kan monteres før kjelen er ferdigstilt. Arbeidet med fødevannsrør, bunnblåsing og skummeskål er ferdig utført.

Arbeid som gjenstår til etter ferien er spesielt montering og innvalsing av stagrør og røykrør.

Montering av resterende rør og armaturer. Og ikke minst trykkprøving av kjelen. Til slutt montering av ildbrygge og muring i området rundt samt isolering av kjelen og rørsystemer.

Tidsplanen for ferdigstillelse slik den er forespeilet av Bredalsholmen er medio september deretter skal ” Børøysund” foreta 5 års klassing og noe blir utført i Kristiansand, men også ved Gotenius Várv i Gøteborg da det må foretas bunnbesiktigelse og aksel- og rortrekk. 

Vi vil komme tilbake med mer oppdatert informasjon medio august.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA