20 januar 2019

Oppdatering om status D/S «Børøysund»

Som kjent er «Børøysund» på Gotenius Varv i Gøteborg for å bli sertifisert - fem års klassing. Båten ligger for tiden i dokk på verkstedet. Det har vært foretatt tykkelsesmålinger av hele skroget, og det har blitt foretatt ekstra målinger spesielt i hylserom og maskinrom etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Det ser heldigvis ut som tykkelsesmålingene stort sett har gått bra slik at det ikke har kommet pålegg om noen store plateutskiftinger. Etter Sjøfartsdirektoratet inspeksjoner- to ganger før jul, har de gitt klubben noen pålegg som verkstedet nå utbedrer. Det gjelder spesielt reparasjon av noen spant i hylserom og maskinrom. I tillegg er begge ankerkjettingene tatt ut, kontrollert og eventuelle dårlige lenker blir skiftet.  Akseltrekk og rorløft er utført, det samme er nødvendige arbeider på skroget. Verkstedet gjør en fin jobb, og alt ser ut til å gå etter de tidsplaner som er lagt.

Sjøfartsdirektoratet følger prosessen nøye, og slik det ser ut pr i dag vil «Børøysund» bli klar for seiling til Oslo media februar hvis alt går etter planen.

Klubben arbeider for at det blir en dugnadshelg 15-17 februar på Gotenius Varv for klargjøring av båten og oppfyring av kjelen. Seiling tilbake til Oslo planlegges fra mandag 18 februar - onsdag 20 februar. Noen av påleggene vil bli utført ved kai i Oslo sammen med resten av fem års klassingen. Vi ser frem til at alt arbeid med sertifiseringen blir sluttført.

Våren vil bli benyttet til dugnad ved kai for å pusse, rengjøre og vedlikeholde hele båten, for etter to år på verksted, er det mye som må gjøres for at «Børøysund» kan skinne vakkert ved kai i Oslo igjen. Vi har startet arbeidet med å organisere en ny seilingssesong for publikum! Og klubben ser frem til den dagen vi kan invitere publikum ombord igjen til seilinger i indre Oslofjord med en ny reparert og trygg dampkjele og en ny fem års klasse sertifisert båt!!

1-IMG_5687.JPG2-IMG_5688.JPG3-IMG_5690.JPG4-IMG_5689.JPG

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA