«Børøysund» kjelereparasjonen

Oppdatering av kjele- reparasjonen 25.02.2018

1a
Før avgang til Bredalsholmen. Nede i lasterommet fjernes skott i forkant av kjelen
1b-forarbeid
1c-forarbeid
1d-luft
1e-ror
Reparatør Ragnar Andenæs fra Tertittbanen fjernet rørene
1f-ror
1g-ror
1h-kjele1
1i-kjele2
1j-kjeletopp
1k-egil
1l-forarbeid
Risene tas ut
1m-forarbeid
1n-forarbeid
Ristene lagres og sikres før turen.
2a-framme-bredalsholmen
Her er «Børøysund» fremme ved Bredalsholmen, etter å ha hengt bak «Tug Frier» i 20 timer. Foto: BDH
2b-ror1
Fra fyrdørken ser kjelfronten slik ut, etter at vi har åpnet styrbord luke til sotskapet. Vi ser endene på de 64 røykrørene, de fem loddrette radene til venstre er allerede brent ut. Vi kan ane en person på innsiden. Foto: Pål Gulbrandsen
2c-ror2_664x461
Fonten på ildkassa med avbrente røykrør. Øverst rytterne som stiver av toppen av ildkassa.
2d-ventiler-armaturer_664x462
Ventiler og armaturer vi ser her er demontert og er under renovering. Foto: BDH
2e-luker_664x460
Luker og lukkemekanisme som bilder viser er demontert for tilgang. Foto: BDH
2f-flammeavviser_572x400
Flamme avviseren vi ser her er demontert for tilgang til resten av fyrkassa og klargjort for reparasjon av øvre del av fyrgangen. Foto: BDH
3a-sliping-av-frontplata
Sliping av frontplata. Foto: BDH
3b-de-fleste-stussene-tatt-ut-vendekammeret
Her er de fleste stussene tatt ut av vendekammeret. Foto: BDH
3c-S:B-fyrgang-og-rorplate_121555
S/B fyrgang og rørplate. Foto: Pål Gulbrandsen
3d-Her-er-toppen-av-begge-fyrganger-ute
Her er toppen av begge fyrganger ute. Foto: Pål Gulbrandsen
3e-Arbeidet-med-fjerne-bolter-topp-vendekammer
Arbeidet med å fjerne bolter topp vendekammer. Foto BDH
3f-SB-fyrgang_121617
S/B fyrgang. Foto: Pål Gulbrandsen
3g-Begge-fyrganger-sett-gjennom-et-stagrørhull_121645
Begge fyrganger, sett igjennom et stagrørhull. Foto: Pål Gulbrandsen
3h-Fronten-pa-kjelen_121753
Fronten på kjelen. Foto: Pål Gulbrandsen
3i-Toppen-av-fyrgangen-heises-ut
Toppen av fyrgangen heises ut. Foto BDH
3j-BB-fyrgang-og-rorplate_121804
B/B fyrgang og rørplate. Foto: Pål Gulbrandsen
3k-BB-fyrgang_121829
B/B fyrgang. Foto: Pål Gulbrandsen
3l-Toppen-av-kjelen-hovedventiler_140954
Toppen av kjelen og hovedventiler. Foto: Pål Gulbrandsen
3m-Demontering-av-ventiler-flenser-bolter
Demontering av ventiler, flenser og bolter. Foto: BDH
3n-Toppen-av-kjelen-hjelpedamp_141002
Toppen av kjelen, hjelpedamp. Foto: Pål Gulbrandsen
3o-arnold-inne-i-kjelen_egil
Arnold inne i kjelen. Foto: Egil Jørgensen
4a-utskarne-ovre-del-av-fyrganger_egil
Toppene fra fyrgangene ligger på land.Foto: Egil Jørgensen
4b-Toppene-fra begge-fyrganger-SB-til-venstre-innsynkning-sees-tydelig_122343
Toppene fra begge fyrganger. S/B til venstre, hvor innsynkning tydelig kan sees. Foto: Pål Gulbrandsen
4c-«Jøsenfjord»-i-dokk-(I-teltet-ligger-en-taubat-som-tilhorer-BDH)_140452
«Jøsenfjord» i dokk (I teltet ligger en taubåt som tilhører BDH). Foto: Pål Gulbrandsen
4d-«Folgefonnen»-i-dokk_140503
«Folgefonnen» i dokk. Foto: Pål Gulbrandsen
4e-En-bat-ved-kai_144956
En båt ved kai. Foto: Pål Gulbrandsen
5a-rorplate-klar1
Rørplate er klar
5b-rorplate-klar2
5c1-kjeletopp-uten-ventiler
5d1-kjeletopp-uten-ventiler
5e1-skruer
5f1-skruer
5g1-skruer
5h-skruer4
5i-fyrgang-rorvegg
5j-alle-ventiler-kjele-og-ror

 

Siste nytt fra kjelereparasjonen pr. 23.februar 2018.

Det har gått tre måneder siden siste oppdatering. Arbeidet går jevnt og trutt fremover, men etter hvert som det jobbes med kjelen blir det oppdaget flere skader og mer slitasje som det er helt nødvendig å reparere. Dette innebærer at reparasjonen er forsinket, og tidsplanen er forskjøvet. Planen det arbeides etter pr. dato er ferdigstillelse i midten av mai, ca 2- 2, 5 måned forsinket. Deretter skal båten seiles til Gotenius Varv i Gøteborg for 5-års klassing. Målet er å få «Børøysund» tilbake senest i slutten av juni. Når båten er tilbake i Oslo blir det hard jobbing for å pusse, male og gjøre alt klart klar for Fjordsteam 2018 i Bergen, som fortsatt er årets mål.

Kjelen er høytrykksspylt innvendig og all asbest utvendig er fjernet. Det er blitt kjørt en beregning av kjeleskallet og det har 93 % av styrken intakt. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre noe med tæringene i bunnen av kjelen.

Det arbeides med klargjøring for innsetting av nye stag-/røykrør. De har også startet med slipejobben på stagboltene som skal skiftes i bakre del av vendekammeret, se de vedlagte bildene. Det arbeides også med å overhale/sjekke ventilene på kjelen og hovedmaskinen. Ventilene ser bra ut. Damprørledningene i maskinrommet trykkprøves og de dårlige byttes ut.

Det jobbes parallelt med å lages nytt arrangement for skummeskål innvendig i toppen av kjelen. Bunnblåserør og hjelpeføderør fornyes. Sprekkene i forkant av fyrgangene er slipt og sveiset opp. Arbeidet med sveising av de nye delene på fyrgangene har ikke startet enda, og heller ikke innsetting av de nye rørene.

Inspektør Rune Løvlie fra Kiwa Inspecta AS følger arbeidet med kjelereparasjonen på vegne av klubben. Klubbens kjelegruppe under ledelse av Pål Gulbrandsen, Jan Fredrik Andersen-Gott og Bjørn Eklund er jevnlig i kontakt med verkstedet, og har møte en gang pr. måned på Bredalsholmen.

Nye bilder fra Pål Gulbrandsen og Bredalsholmen ligger bakerst i fotogalleriet.

 

 

 

Det har blitt avholdt prosjektmøter 10 oktober og 15 november på Bredalsholmen med representanter fra klubben.

Bredalsholmen har sendt følgende rapport:

Etter beslutningen om metode for utskifting av rør i kjelen har hovedfokus vært på å fjerne stussene som står igjen. Ved den valgte metode med gjenging og valsing må det fjernes rør meget varsomt, her må ikke gjenger eller overflaten av hullene skades. Derfor har det vært ett møysommelig arbeide å trekke, frese og skru ut rørdelene.

Dette er nå ferdig, og nå er oppgaven å friske opp gjengene på begge sider. I tillegg er nå begge fyrganger kuttet og øvre del ligger nå ferdig valset på kaia. Alle ventiler og armaturer er demontert og overhales i vårt maskinverksted. 

Dette var ett arbeide som ble noe forsinket på grunn av asbestsaneringen. I forbindelse med demonteringen ble det også avdekket at de aller fleste trykkbærende bolter må byttes, de er gjennomgående i kjeleskallet og må dermed tåle trykket som utøves på flenser og ventiler.

Vi har i forbindelse med demonteringen av terser eller ryttere på toppen av vendekammeret avdekket at alle bolter må skiftes. Bredalsholmen lager nye bolter (16 stykker) komplett med skiver og muttere, så må det borres og gjenges opp igjen i toppen av vendekammeret. Dette avdekket også store groptæringer i topp plata, som må fylles med sveis og slipes til.

Før montering av ventiler, rør og armaturer må det lages nye utblåsningssikre pakninger, samt at vi må lage noen nye flenser med kurvatur hvor de gamle har sprekker. 

En del rør må lages nye og en del gamle må glødes før montering, i tillegg må alle sikkerhetsfunksjoner testes før det fyres opp.

Vi har avtalt nytt møte 13 desember, i forhold til den opprinnelige tidsplanen ligger Halvorsen noe tilbake fra tidligere anslag, men vi håper fortsatt på å kunne trykk teste kjelen med vann 1 februar 2018. 

Med vennlig hilsen

Sam Bugge, Bredalsholmen (BDH)

Bilder: BDH, Pål Gulbrandsen og Egil Jørgensen

Tidligere rapporter:

Etter ankomst Bredalsholmen 15. august har representanter for klubben hatt møte med verkstedet, og det er laget en foreløpig fremdriftsplan for det videre arbeid.

Det viktigste er å få en fullstendig status på kjeleskallet slik at endelig avgjørelse på hva som skal gjøres av nødvendige reparasjoner avklares snarest mulig. Den første rapporten om kjelens tilstand var ganske bra i forhold til tykkelse og tilstand, men det skal utføres flere undersøkelser   spesielt i bunnen av kjelen hvor det er funnet noen tæringer.

 

Artikkel fra Dampskibsposten – nr. 110 I  3/2017. Tekst: Jan Fredrik Andersen-Gott

Når en gammel dampkjele svikter, synes fremtiden mørk for skuta den sitter i. Etter mange undersøkelser og lange diskusjoner ser nå alt mye lysere ut. Kjelene på både "Børøysund" og "Hansteen" kan repareres. Arbeidene er allerede i full gang ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand.

Vår kjære «Børøysund» ble slept fra Oslo mandag 14. august klokken åtte om morgenen, og var vel framme ved Bredalsholmen Verft i Kristiansand et døgn senere. Selv om det var temmelig ruskete vær med real stamping på største delen av turen, så gikk slepet uten problemer.

For å få tilkomst til tykkelsesmålinger av kjeleskallet var det var på forhånd kappet ut ca 80 røykrør mens båten lå ved kai i Oslo. Målingene viste utmerket godstykkelse, men noen tæringer i bunnen av vannrommet skal sjekkes nærmere på verftet etter grundig rengjøring.

Det ble holdt et oppstartsmøte mellom NVSK og verftet på Bredalsholmen 23. august for blant annet å sette opp en grov framdriftsplan og den ble slik:

Kartlegging av kjeleskallet i bunnen hvor det er en del tæringer Frist 15. september
Ferdig kartlegging av kjelens tilstand              Frist 30. september
Ferdig kjele med røykrør og armatur  Frist 15. desember
Trykktesting av kjele og armatur         Frist 1. februar
Oppstart, steam på kjelen Frist.1. mars
Det er planlagt et nytt prosjektmøte 9. oktober.

 

Under møtet ble det også utvekslet synspunkter på hva som vil være den mest hensiktsmessige metoden for innfesting av stagrørene som skal skiftes. De to aktuelle alternativene er 1: gjenging og så valsing, og 2: valsing og så sveising.  

På nåværende rør er det delvis sveiset, uten at det så langt er helt enkelt å fastslå om det er metode 2 som er brukt, eller om det er metode 1 som så ikke har holdt tett og derfor på ett eller annet tidspunkt har blitt sveiset i tillegg. Når dette i så fall er gjort er usikkert, men dersom det har vært på grunn av lekkasjer, kan det være utført ved flere anledninger.

Så vidt vi kan finne ut er det trolig utført for en god del år siden da vi ikke har noen dokumentasjon på at det har foregått utskifting eller sveising av stagrør de senere årene.

I følge firmaet Halvorsen i Flekkefjord, som skal være underleverandør på blant annet innsetting av nye rør, vil bruk av metode 1 (gjenging), koste ca 70% mer enn metode 2, da den er atskillig mer arbeids-og tidkrevende. I tillegg må det etter firmaets erfaring ofte likevel sveises i etterkant på grunn av lekkasjer ved metode 1.

Ut fra hensynet til blant annet tidsbruk og økonomi ble det sendt en forespørsel til Riksantikvaren om en faglig vurdering av et ønske å bruke metode 2, valsing og sveising. I et faglig meget vektig svar fra Riksantikvarens seksjon for fartøy og tekniske kulturminner ble det stilt flere spørsmål ved de langsiktige konsekvensene av å bruke sveising som reparasjonsmetode. Spørsmålene gjaldt både de metallurgiske forholdene i kjeleskallet i området rundt innfestingen av stagrørene og hvordan valget som blir tatt nå vil være bestemmende ved senere utskifting av rør. 

Det kom også meget klare og gode innspill mot sveising fra flere av våre egne erfarne medlemmer. NVSK har derfor tilskrevet verftet og Riksantikvaren om at NVSKs konklusjon er at rørene skal festes inn slik de ville blitt gjort da kjelen ble bygget. Det vil si gjenging/valsing/dikking, ikke sveising. Det er da heller ikke tvil om at det er den opprinnelige metoden som på beste måte vil bidra til å bevare båtens originalitet og autentisitet og dermed også det som entydig vil være i tråd med NVSKs formål og bevaring gjennom drift i et langsiktig perspektiv.

Vi venter nå spent på resultatene av den meget grundige kontrollen av kjeleskallet og håper at det ikke dukker opp noe som kan forsinke reparasjonen av skadene på fyrgangene og innsettingen av nye røyk- og stagrør.

I tillegg til jevnlige turer til verftet for prosjektmøter, vil det bli behov for at en god dugnadsgjeng reiser nedover i løpet av høsten for å montere vinterpresenningen. Det vil komme nærmere varsel i god tid om dette.  En ny dugnad for demonteringen av presenningen blir det vel hensiktsmessig å ta i forkant av oppfyringen i begynnelsen av mars.

Børøysund må også gjennom en 5-årsklassing før hun igjen kan seile trygt og med alle papir i orden. Klassearbeidet tar også flere uker og kunne ideelt sett foregått samtidig med deler av arbeidene med kjelen. Klassingen krever imidlertid dokksetting, men Bredalsholmen har ikke ledig dokkplass i løpet av hele 2018.  NVSK må derfor ganske omgående ut på leting etter et verft som har både kompetanse og plass slik at vi er ferdige og har alle sertifikatene i hånden i god tid  til sommersesongen 2018.

Når det gjelder penger til alt som skal gjøres, så har vi sendt søknader om bidrag til en lang rekke av det vi håper er glade og rause givere. Samtidig forbereder vi velbegrunnede søknader til Riksantikvaren og håper på den helt nødvendige bistanden derfra.

Oppdatering fra verftet like før trykking:

Skadede partier av fyrgangene skjæres ut og nye sveises inn. Groptæringer i kjelskall og ildkasser bøtres (slipes rene, fylles med sveis og slipes plane). Samtlige rør, både stagrør og røykrør, vil bli skiftet. Skummerør med skummetallerken, hjelpeføderør/sirkulasjonsrør og bunnblåserør blir også fornyet. Hoveddamprør til maskinen vil bli glødet.

På "Hansteen"s kjele blir fem stagbolter under ildkassen skiftet, sprekker og groptæringer i ildkasse og kjeleskallets underside bøtret. I tillegg blir de øverste rekkene av røyk- og stagrør skiftet da disse har for mye korrosjon og tæring til å kunne passere inspeksjonen.

Røykrør og stagrør

På sin vei fra fyrrista til skorsteinstoppen passerer røyken gjennom ildkassa, røykrørene, røykopptaket og skorsteinen. Det er i røykrørene hoveddelen av overføringen av varmeenergi til vannet skjer. På "Børøysund" er det 128 slike røykrør, ca 1,5 meter lange, 64 fra hver ildkasse. Disse rørene er av to typer, vanlige røykrør og stagrør, henholdsvis 47 og 17 på hver side Stagrørene skal i tillegg til å lede røyken også stive av kjelen. Rørene må derfor kunne oppta strekk. Det krever en annen type innfesting i endene enn vanlige røykrør. Det er hvordan denne innfestingen skal gjøres som har ført til diskusjoner med verft og Riksantikvar.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA