Nytt år og full aktivitet

Det er fint langs kaia en ettermiddag i januar også. På vei til årets første styremøte.

Tirsdagsdugnadene er også i gang

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA