18. november 2018

Ny status på kjelereparasjon

1a-fyr1
1b-fyr2
1c-grader

Endelig er kjelen klar for oppfyring! Maskinansvarlig for kjelegruppen Pål Gulbrandsen, maskinansvarlig på «Styrbjørn» Jørgen Dihle og formann Jan Fredrik Andersen Gott er på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og har startet med herdefyring og deretter forsiktig oppfyring av kjelen slik at alt kan testes og godkjennes i løpet av kommende uke. Alt ser ut til å fungere bra.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA