Mer informasjon om sommerturen 2016

Passasjerturer_200616[1].jpg

flere_anlop_200616.jpg

Hvor og når er det åpent skip

apent-skip_200616.jpg

Kombiturer_hurtigruten_200616.jpg

seilingsplan_200616.jpg

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA