Medlemsmøte med besøk fra Riksantikvaren

1a-riksantikvaren
1b-2019-03-28 20
1c-2019-03-28 20
Torill var som vanlig en av de som kom med kaker og passet på at det var nok kaffe.
1d-2019-03-28 20
1e-2019-03-28 20
1f-2019-03-28 20
2a-2019-03-28 21
2b-2019-03-28 21
2c-2019-03-28 21
2d-2019-03-28 21
2e-2019-03-28 21
2f-2019-03-28 21
2g-2019-03-28 21
2h-2019-03-28 21
2i-2019-03-28 21

Det var godt oppmøte på medlemsmøtet i Skur 28 torsdag 28 mars. Riksantikvaren, Hanna Geiran måtte haste til en møte i Paris om Verdensarven. En veldig god erstatter var Sigrid Solheim Murud. Hun fortalte om hvordan hun ser på Riksantikvarens arbeid rettet mot Fartøyvernet og utfordringene som ligger i dette arbeidet.
I tillegg snakket hun litt generelt om hele Riksantikvarens arbeidsfelt og ansvarsområder.

Etter pausen med som sedvanlig mye gode kaker fra bysseavdelingen ble det informert om båtene og årets seilingssesong. Arnold Lindtner og Magne Hansen ble takket av formannen Bjørn G. Johannesen for mange år som henholdsvis maskinansvarlig og «flaggskipper».

 

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA