pr. 10. November 2018

Kort status kjelereparasjonen

10a-Kjele Børøysund
Kjele Børøysund
10b-Fyrgang Børøysund
Fyrgang Børøysund
10c-Maskin tildekning fjernet Børøysund
Maskin tildekning fjernet Børøysund
10d-Lasteromsskott Børøysund
Lasteromsskott Børøysund
10e-Rør og dørk kjeletopp Børøysund
Rør og dørk kjeletopp Børøysund
10f-Rør og dørk kjeletopp 2 Børøysund
Rør og dørk kjeletopp Børøysund
10g-Nye rister i lasterom Børøysund
Nye rister i lasterom Børøysund
10h-Ballast Børøysund
Ballast Børøysund

Kort status kjelereparasjonen pr. 10. November 2018

Endelig ser vi en avslutning på den store kjelereparasjonen på D/S «Børøysund» ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Kjelen er trykktestet kald mandag 29.oktober og godkjent av Inspecta AS med Sjøfartsdirektoratet til stede. Isolering av kjelen ble umiddelbart satt i gang og er nå sluttført. I tillegg har muring rundt ildbryggene foregått siste uke og all muring vil sluttføres i begynnelsen av neste uke.

Det som gjenstår før sluttføring av hele kjelereparasjonen er, i tillegg til muring, å montere frontene på fyrgangene, montere de siste dekslene rundt kjelen, legge inn ristene, male rørisolasjonen og montere de siste detaljene på hurtigutløseren.

Det innebærer at klubbens maskinfolk kan starte med en møysommelig herdefyring i slutten av neste uke helgen 17-18 november før den skikkelige oppfyringen av kjelen kan starte, og kjelen kan trykkprøves under damp. I tillegg skal alle ventiler og rør sjekkes. Viktig at alt er tett og fungerer før vi kan anse reparasjonen som avsluttet. Den endelige godkjenning av kjelen forventes å kunne gjøres i uke 47, og båten vil være klar for forflytting til Gotenius Varv i Gøteborg. Når og hvordan båten skal forflyttes kommer styret tilbake til. Det blir enten slep eller seiling. Seiling ved egen maskin er avhengig at alt går bra og Sjøfartdirektoratet gir fartstillatelse. Det vil i begge tilfelle bli meget væravhengig. Styret håper «Børøysund» kan komme over til Gotenius så snart som mulig etter sluttføring på Bredalsholmen for videre arbeid med fem års klassingen.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA