En endring i programmet 28. mars 2019

Invitasjon til medlemsmøte

Hei alle medlemmer

Viser til invitasjon til medlemsmøte 28. mars 2019.

Vi har dessverre mottatt forfall fra Riksantikvar Hanna Geiran som må reise til Paris på et verdensarvmøte.

Men vi har vært så heldige å få en flott erstatter i seksjonssjef Sigrid Murud i seksjon for fartøyvern og tekniske kulturminner.

Vel møtt

Med hilsen styret

invitasjon-280319-hoy[1].jpg

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA