Informasjon til alle venner av Børøysund

På grunn av reparasjon av skipets 108 år gamle kjele, vil det ikke bli noen seilinger med Børøysund i år.

Vi ønsker velkommen tilbake til 2018 sesongen!

B_mellom_Nakkholmen_og_Lindoya.jpg

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA