toppbanner-ny
1a-samling-for-start

Vellykket sikkerhetstur

21. mai 2019

En meget vellykket Sikkerhetstur er gjennomført med ca 50 aktive mannskaper og gjester. Alle måtte være innom 9 stasjone...
NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA