Søndag 3. juni 2018

Havnelangs

9k-IMG_3178
9l-IMG_3179
9m-IMG_3187
9n-IMG_3185
9o-IMG_3186

Årets Havnelangs er vel overstått. Mye folk og nydelig vær. Rundt 600 besøkende om bord på Styrbjörn

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA